Centre For Modern Education Eu Peníze Školám
Čtenářská a informatická gramotnostCizí jazykyVyužití ICTMatematikaPřírodní vědyFinanční gramotnostInkluzivní vzdělání

Cizí jazyky

Šablony
Podpora individualizace výuky, Podpora inovací ve výuce, Vzdělávání pedagogů

Ukázková cvičení
Ukázka e-learningového cvičení z anglického jazyka

Reference a odkazy
E-learningová cvičení