Centre For Modern Education Eu Peníze Školám
Čtenářská a informatická gramotnostCizí jazykyVyužití ICTMatematikaPřírodní vědyFinanční gramotnostInkluzivní vzdělání

Inkluzivní vzdělání

Šablony
Prevence rizikového chování, Zapojení asistenta pedagoga do procesu inkluzivního vzdělávání žáků se SVP, Zapojení školního speciálního pedagoga nebo školního psychologa

Reference a odkazy
E-learningová cvičení