Centre For Modern Education Eu Peníze Školám
Čtenářská a informatická gramotnostCizí jazykyVyužití ICTMatematikaPřírodní vědyFinanční gramotnostInkluzivní vzdělání

O programu

 

Program EU peníze školám má za úkol zjednodušit základním školám získávání evropských dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Cílem je podpořit rozvoj vybraných oblastí se zaměřením na individualizaci výuky, vytváření nových vzdělávacích materiálů a vzdělávání pedagogických pracovníků. Na prioritní oblasti bude koncentrováno cca 4,5 mld. Kč.

Podpora se vztahuje na těchto 7 prioritních témat:

I. čtenářská a informační gramotnost

II. cizí jazyky

III. využívání ICT

IV. matematika

V. přírodní vědy

VI. finanční gramotnost

VII. inkluzivní vzdělávání

 

Projektové žádosti mohou školy podávat v rámci oblasti OP VK 1.4 s názvem „Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách“. Oprávněným žadatelem je základní škola se sídlem mimo hlavní město Prahu. Seznam škol naleznete na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz. Na těchto stránkách také naleznete velmi podrobné informace týkající se tvorby projektového záměru a žádosti a další podmínky realizace projektu.

Prvním krokem k získání dotace je vytvoření projektového záměru. V tomto projektovém záměru neboli plánu bude uveden obsah realizace v rámci projektu OP VK a jeho cíl. Projektový záměr musí vycházet ze školního vzdělávacího programu. Ve druhém kroku je nezbytné sestavit projektovou žádost, která je již z velké části předpřipravená díky vyplněným šablonám klíčových aktivit. Z těchto šablon si můžete vybrat ty, které Vám ve Vašich podmínkách budou nejlépe vyhovovat a jsou pro Vás nejvíce potřebné. Výběr šablon je třeba velmi dobře promyslet. Předejdete tím mnohým problémům při realizaci projektu. Pokud budete mít zájem, můžeme Vám se strukturací Vašeho záměru, s výběrem šablon a s finalizací projektové žádosti bezplatně pomoci.

Výběrem šablon se z velké části vytvoří i celá projektová žádost. Šablony jsou definovány tak, aby byly vyhovující pro všechny ZŠ různé velikosti. Návod na vyplnění projektové žádosti naleznete na webových stránkách pro EU peníze školám, tedy www.eupenizeskolam.cz. Vyplněná projektová žádost v aplikaci Benefit7 se poté předkládá v listinné podobě na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Společnost Centre for Modern Education (CZ), s.r.o. Vám případně také může pomoci při sepsání žádosti o grant.

Výše dotace je vázána na šablony klíčových aktivit. Celková částka tedy závisí na množství realizovaných činností nebo dosažených výstupů. Rozpočet projektu v případě maximálně možné výše dotace je odvozen od vzorce: 300 000 + (celkový počet žáků školy * částka na jednoho žáka). Částka na jednoho žáka činí 4 300 Kč.

Zahájení čerpání dotace se odvíjí od data předložení žádosti a délce schvalovacího procesu, který bude probíhat cca 3 měsíce.

 

V případě dalších informací týkajících se programu EU peníze školám nás můžete kdykoliv kontaktovat.