Centre For Modern Education Eu Peníze Školám
Čtenářská a informatická gramotnostCizí jazykyVyužití ICTMatematikaPřírodní vědyFinanční gramotnostInkluzivní vzdělání

Podpora

O CfME


Společnost Centre for Modern Education (CZ), s.r.o. kreativním způsobem využívá informační technologie ve vzdělávání. Společně se svými partnery, mezi něž patří základní a střední školy, neziskové organizace, muzea, hvězdárny, veřejnoprávní televize a další vzdělávací instituce, usiluje o rozšíření nabídky a zvýšení kvality a dostupnosti vzdělání, jeho inovaci a zatraktivnění. Širokému okruhu uživatelů umožňuje individuální přístup ke vzdělání, k získávání a prohlubování vlastních kompetencí a k práci na zajímavých projektech. Více informací o naší společnosti naleznete na webových stránkách www.cfme.net.

 

Centrum moderního vzdělávání Vám nabízí podporu, která koresponduje s programem EU peníze školám.

 

Naše podpora zahrnuje:

 • Kvalitní propracované metodiky, e-learningové lekce, pracovní listy a další materiály přímo použitelné v hodinách.
 • Konkrétní nástroje pro individualizaci a inovaci výuky.
 • Praktické workshopy s cílem vytvořit inovativní vzdělávací materiály.
 • Pomoc s administrací projektu a naplněním povinných výstupů jednotlivých šablon.
 • Pomoc se zpracováním a publikací výstupů.
 • Bezplatnou pomoc při přípravě žádosti o dotaci.

 

Naši podporu a nabízené vzdělávací materiály je možné kompletně hradit z grantu v rámci projektu EU peníze školám.

 

Naše podpora krok za krokem:

Podpora před podáním žádosti:

 • zaslání ukázkových metodik, pracovních listů a e-learningových lekcí
 • nezávazná schůzka o možné spolupráci
 • bezplatná pomoc při sepsání žádosti o dotaci (vyplnění žádosti, další konzultace na místě)
 • bezplatné konzultace při strukturování optimálního rozložení šablon

Cílem této fáze je důkladné promyšlení a sepsání žádosti a podrobné sestavení projektových aktivit

Podpora při realizaci projektu:

 • praktická podpora při tvorbě inovativních vzdělávacích materiálů
 • využití ICT ve výuce – zabezpečení desetitisíců vzdělávacích cvičení ihned využitelných ve výuce jak žáky, tak učiteli
 • špičkové a mezinárodně oceněné náměty a metodiky na projektovou výuku v rámci šablon individualizace výuky doplněné o metodiky, e-learning a pracovní listy
 • internetový portál, který umožní Vašim žákům prezentaci výstupů jejich vlastních projektů
 • internetové stránky projektu, na kterých budete uveřejňovat nově vzniklé inovativní materiály i všechny další informace o Vašem projektu
 • odborná podpora při řízení a administraci dotace
 • průběžné konzultace, pokud si s něčím v průběhu Vašeho projektu nebudete vědět rady

Plakát EU peníze školám PDF, 4,3 MB
Podívejte se na podporu, kterou Vám společnost CfME (CZ), s.r.o. může poskytnout.